איזור בתפנית – Region im Wandel

ן – אנו חולמות על מפנה באיזור*אנו חולמות על חיים טובים לכולם

כאנשים צעירים המודעים למשברים ולאתגרים הגלובליים של זמננו, אנו כמהים לעולם צודק ויפה יותר אליו תתאפשר גישה שוויונית לכולם. אנו מחפשים דרכי פעולה אשר יהוו מענה לשינוי המערכתי לו אנו זקוקים נואשות. כמיהה זו מציבה בפנינו את השאלה, אשר נשכחת לעיתים רבות מידי השאלה של האוטופיה. אילו דפוסים הובילו אותנו למצב הנוכחי וכיצד נוכל לשנות אותם? כיצד יכול העולם להיראות, להישמע, להריח ולהרגיש בחזונות הנועזים ביותר שלנו? כיצד יבקשו ילדנו לחיות בעולם זה?

איזור בתפנית – Region im Wandel

ן – אנו חולמות על מפנה באיזור*אנו חולמות על חיים טובים לכולם

כאנשים צעירים המודעים למשברים ולאתגרים הגלובליים של זמננו, אנו כמהים לעולם צודק ויפה יותר אליו תתאפשר גישה שוויונית לכולם. אנו מחפשים דרכי פעולה אשר יהוו מענה לשינוי המערכתי לו אנו זקוקים נואשות. כמיהה זו מציבה בפנינו את השאלה, אשר נשכחת לעיתים רבות מידי השאלה של האוטופיה. אילו דפוסים הובילו אותנו למצב הנוכחי וכיצד נוכל לשנות אותם? כיצד יכול העולם להיראות, להישמע, להריח ולהרגיש בחזונות הנועזים ביותר שלנו? כיצד יבקשו ילדנו לחיות בעולם זה?

כיצד יכולים להיראות החיים באזור שכזה?

בעוד אנו מציבים לעצמנו שאלות אלו, מתחילות להתעצב במוחנו חזיונות. חזיונות אלו נוגעים לארבע רמות של חיים חברתיים משותפים:

בתחום החברתי

ניצור מבני התארגנות עצמית שיתופיים תוך חתירה לשיתופיות ושקיפות. לכל מי שמושפע בצורה זו או אחרת מההתארגנות, יש את האפשרות המירבית להשפיע עליה. גם לצרכים של הדורות הבאים ושל יצורים חיים לא אנושיים תהיה השפעה על אופן הפעולה שלנו. יחד נדאג ליצירת גישה שווה ומלאה לחינוך הוליסטי, לשירותי בריאות ולמשאבים אחרים. נחיה ברשתות שיתופיות בהן כל האנשים על גווניהם, מיניהם יוכלו לקחת חלק מלא ולחגוג את השונות שלהם. אנו מודעים לאופן בו מבנים של הדרה ואפלייה משפיעים על החברה שלנו וכיצד אלו פועלים ברבדים עמוקים שבה. אנו פועלים לבחינה ביקורתית של אלו ולהסרתן של מכשלות אלו.

בתחום האקולוגי

פועלים הרבה מוחות וידיים לאיזון הנזקים הסביבתיים אשר נגרמו למערכת האקולוגית בה אנו חיים ולהפיכתן למקומות של של עושר ומגוון ביולוגי. אנו רואים לנגד עיננו שדות, וגני יער פוריים בהם מתרוצצים אנשים רבים, תוך שהם חולקים את המזון הנחוץ לקיומם ולקיום אחרים אשר נובע מאלו. על מנת להתנייד אנו חולקים את הרכבים שלנו ומחיים מחדש את תחנות הרכבת. אמצעי התחבורה שלנו ובתינו ניזנים מאנרגייה סולרית במקום מדלק ומנפט. ננהג במשאבי כדור הארץ בצורה מתחדשת וברת קיימא ואופן הצריכה שלנו יתרום תרומה משמעותית למעגלי הטבע.

בתחום הכלכלי

אנו לומדים לכלכל עצמנו ביחד ובשיתוף עם אחרים ולא נגדם בכך שהטוב המשותף עומד במרכז היצירה ולא אינטרסים רווחיים פרטיים של צמיחה חסרת תוחלת. אנשים מארגנים את פעילותם על בסיס ווולונטרי מתוך תחושת אחריות משותפת ואיזון בין רצונות וצרכים. אנשים מגשימים את עצמם בחופשיות תוך תרומת חלקם לחברה. תוך כך מתוגמלת עבודה יצרנית כמו גם פעילויות טיפול וכלכלת בית. אנו יוצרים מפעלים בבעלות קולקטיבית וניהול עצמי משותף. אנו דואגים יחד לגישה שוויונית למשאבים אותם אנו מחלקים לפי צרכים כך שאלו מספיקים לכולם.

בתחום התרבותי

באופן החיים המשותף שלנו אנו לומדים להקשיב אחד לשני ולהקדיש זמן לצעירים ולמבוגרים ביותר שביננו. בקשר עם עצמנו ועם אחרים אנו מתאמנים ומתנסים בהענקת אמפטיה, התחשבות ומתודות של פתרון קונפליקטים ללא אלימות. אנו מציבים גבולות הכרחיים על מנת לשמור על המגוון והשונות. אנו מחזקים את המודעות שלנו לקיומם של אפליה ופריבילגיות ופועלים באיאלימות ובהכרה כלפי כל היצורים החיים ובכך שהיכולת לפעול באי אלימות היא עצמה פריבילגית.

החזיונות הללו מעוררים בנו השראה ומעניקים לנו כח ומוטיבציה לצייר לעצמנו אותם במציאות. בכדי לעשות כך אנו רוצים לבוא לאיזור ביחד בו אנשים מציבים לעצמם שאלות לגביי הרצונות שלהם ויוצרים מבנים סולדריים להגשמתן של אלו. המטרה שלנו היא לרקום רשתות אזוריות בין פרוייקטים קטנים רבים, משקי בית וקהילות שיתופיות אשר תוך פעולה משותפת יניעו שינוי מערכתי שכזה מלמטה. אנו רוצים לגלות באיזה יחס אנו עצמנו עומדים אל מול השינוי כאן ועכשיו ומתוך התייחסות ליחסי הכוח הגלובליים.

למרבה המזל קיימות ברמות שונות כבר דברים רבים שאנו יכולים להמשיך ולפתח! מחקלאות סולידרית, פרמקלצר, ייעור יערות, גינות קהילתיות, כלכלות שיתופיות, חנויות ללא תמורה, סדנאות חינמיות, יוזמות שכונתיות ומפגשים קהילתיים, התארגנויות אזרחיות, תקשורת אי אלימה, סוציוקרטיות ועוד רבים נוספים. העושר ברעיונות ואפשרויות הוא עצום ואנו חדורים ונחושים להביא להגשמתם.

יחד עם זאת אנו רוצים לעצור ולהביט פנימה, לחקור ולהתדיין, להתחיל ולהתנסות, להיכשל ולהתחיל שוב מחדש. חשוב לנו לשמור על גישה ביקורתית שואלת מכיוון שישנם דברים רבים שאנחנו עוד לא יודעים והרבה מאד שנלמד תוך התהליך. אנחנו יכולים לצעוד בכיוון הרעיונות שלנו מתוך הכרה מלאה שישנן דרכים רבות ומוצדקות לא פחות לטרנספורמציה וליצירת השינוי אותו אנו מעוניינים לחולל.

מה כבר התרחש עד כה?

ב– 01.10.2020 עברנו, קבוצה של 12 אנשים צעירים מרקעים שונים אל ה Fuchsmühle אשר בקצה ה Waldkappel. עד לפברואר 2021 אנו מאפשרים לעצמנו זמן להתנסות במודלשל חיים ופעולה משותפים. בתקופה זו אנו רוצים לבנות בסיס סולידי על מנת להיות מסוגלים לפעול באיזור זה ולקיים חיי קהילה בטווח הרחוק. אנו לומדים להכיר יותר ויותר אנשים מ Waldkappelוהננו אסירי תודה על קבלת הפנים הלבבית והתמיכה שאנו זוכים לקבל מהם. אנחנו פועלים ליצירת קשר ולרישות עם פעילים ושחקנים באיזור. עד לפברואר 2021 אנו מעוניינים להסדיר את התנאים הכלכלים והמשפטיים לרכישה של ה Fuchsmühle כנקודת ההתחלה לפעילות שלנו באיזור. לצורך כל הקמנו קואופרטיב אשר יאפשר לנו מבחינה משפטית להמשיך ולרכוש בתים נוספים בהם אנשים יוכלו לגור בניהול עצמי ובתנאים הוגנים לטווח רחוק. הקואופרטיב יכול גם לרכוש אדמות ושטחי חקלאות עליהם אנשים יוכלו לפעול ולגדל על בסיס וולונטרי ולפי צרכיהם. על מנת לאפשר פעילות לטובת הכלל ייסדנו עמותה רשומה אשר באמצעותה נוכל לפתוח חנות ללא תמורה, לאפשר תהליכים שיתופיים, פעילות חינוכית וליישם פרוייקטים סביבתיים ואחרים. בצורה זו תיווצר רשת של שיתוף ושל סולידריות בה אנשים רבים יוכלו לקחת חלק בדרכם שלהם.

רוצה להיות חלק מהאיזור בתפנית (Region im Wandel)?

בא לך לעבור לגור באיזור יחד עם המשפחה, השותפים, החברים, קבוצת ההתייחסות, הקהילה או לבדך? רוצה להשתתף מרחוק? רוצה לתמוך בנו באמצעות הידע, היכולות ו/או הפרספקטיבה שלך? יש לך רעיון לפרוייקט שיכול להתאים לרעיון של איזור בתפניתורוצה להגשין אותו הצורה סולידרית באמצעות הקואופרטיב או העמותה שלנו? יש לך עניין ביצירת בריתות ורישות? את זקוקה למקום להתאושש מחוויות של אפלה או מאקטיביזם? אתה זקוק למרחב ליצירה של קבוצה שיתופית? צרו קשר: regionimwandel@riseup.net . נשמח לשמוע מכם!